تشکیل چهارمین جلسه کمیته علمی همایش مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس
1397-11-16
تشکیل چهارمین جلسه کمیته علمی همایش مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش مطالبات حقوقی - بین‌المللی دفاع مقدس با حضور سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی ریاست دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و رئیس همایش، سردار رودکی دبیر همایش و سردار کبیری مدیر راهبری همایش با حضور رؤسای گروه‌های پنج‌گانه تخصصی همایش دکتر یزدی، صدرالحسینی، عزیزی، اسلامی، امیری و مدعوین از معاونت حقوقی وزارت دفاع، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام) برگزار شد.

در ابتدا سردار رودکی دبیر همایش گزارش جلسات برگزارشده و ضرورت انجام اقدامات اساسی توسط گروه‌های تخصصی را مطرح کردند و در ادامه سردار وحیدی رئیس همایش جدیت در انجام کارهای کارشناسی توسط گروه‌های پنج‌گانه سیاسی، اقتصادی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و محیط‌زیست را خواستار شدند و بر ضرورت برآورد دقیق خسارات واردشده ناشی از جنگ تحمیلی در حوزه‌های مذکور را از اولویت‌های کار همایش دانستند و موضوع محوری این همایش را مطرح کردن پروندهای مطالبات این خسارت‌ها در دادگاه‌ها و مجامع داخلی و بین‌المللی جهت رسیدگی به این پرونده‌ها اعلام نمودند ایشان همچنین از دست اندرکاران همایش خواستند رویه‌ها و مدل‌ها و مسیرهای طی شده توسط کشورهای دیگر در موارد مشابه جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی و پیگیری‌های انجام‌شده در احقاق مطالبات دیگران را مشابه‌سازی کنند و تأکید بیشتری بر مطالبات حقوقی- بین المللی دفاع مقدس از کشورهای غربی و حامیان رژیم صدام داشتند که علیرغم قوانین حقوقی و موازین بین‌المللی بیشترین جنایت‌ها را در حق کشور و ملت ایران انجام دادند. در ادامه جلسه نیز هر یک از اعضا و مدیران گروه‌های تخصصی گزارش اقدامات انجام‌شده و نظرات خود را بیان داشتند. در جمع‌بندی این جلسه سردار رودکی پیشنهاد داشتند برای نتیجه‌بخش بودن بسترهمایش و زمان محدود باقی‌مانده تا تاریخ پنجم اسفند، برگزاری این همایش به خردادماه سال آینده موکول شود که قرار شد در این خصوص در جلسه جداگانه‌ای تصمیم‌گیری شود.