برگزاری همایش پیامدهای روانشناختی ناشی از جنگ تحمیلی - اختلال روانی ناشی از بمباران شهرها و آسیب های روانشناختی آزادگان
1397-10-15
برگزاری همایش پیامدهای روانشناختی ناشی از جنگ تحمیلی - اختلال روانی ناشی از بمباران شهرها و آسیب های روانشناختی آزادگان

دکتر حبی اولین سخنران همایش در خصوص اختلال روانی استرس ناشی از جنگ تحمیلی و عوامل زمینه ساز، عوامل آشکارساز و عوامل تداوم ساز این پدیده مطالب خود را بیان داشتند و با ارائه آمار و ارقام سطوح مختلف اختلالات روانی ناشی از جنگ تحمیلی، به افزایش میزان آن در بعد از جنگ اشاراتی داشتند. دکتر مرادی به بیان مطالبی در خصوص بمباران شهرها در دوران دفاع مقدس و اثرات روانشناختی آن پرداختند و صدمات وارده روحی و روانی ناشی از ترس و وحشت و از دست دادن اعضای خانواده و تخریب و ویرانی را دارای اثرات جبران ناپذیر دانستند.

دکتر باصری هم به آسیب های روانشناختی آزادگان پرداختند و با بیان تأثیر مدت اسارت و عواملی همچون جنسیت و سن و سال و نوع محل اردوگاه اسرا در عراق و نحوه برخورد آنان با آزادگان به ارائه آمارهایی در این زمینه انواع مشکلات و عوارض روانی آن بر روی آزادگان و همچنین همسران و فرزندان آنان اشاره کردند و سردار دکتر کبیری در جمه بندی مباحث مطرح شده در این همایش از ارائه کنندگان و سخنرانان همایش خواستند مطالب خود را برای طرح در همایش ملی مطالبات حقوقیبین المللی دفاع مقدس که در پنجم اسفند ماه سال جاری در دانشگاه دفاع ملی برگزار می شود آماده نمایند. مباحث کیفی خسارتهای وارده ناشی از جنگ تحمیلی را در این حوزه به مقادیر کمی هم تبدیل کنند تا بتوانیم میزان خسارتهای وارده انسانی ناشی از جنگ تحمیلی را برآورد نماییم.