برگزاری همایش علمی و محدود خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی بر محیط زیست جمهوری اسلامی ایران
1397-09-27
برگزاری همایش علمی و محدود خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی بر محیط زیست جمهوری اسلامی ایران

در این نشست علمی تخصصی که با حضور جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده علوم و زمین دانشگاه شهید بهشتی و حدود سی نفر از دانشجویان این دانشکده برگزار شد خانم دکتر مبرقعی و جناب آقای دکتر احمدی به خسارت های زیست محیطی ناشی از جنگ تحمیلی در عرصه های زمین ، خاک ، و آب به طور مفصل و با ارائه آمار و ارقام و مستندات پرداختند. سخنرانان این نشست با ارائه آمار کشتی ها و نفت کشهای منهدم شده در خلیج فارس و اثرات سوء آن براکوسیستم حیاتی و موجودات دریایی را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و همچنین با اشاره به بمباران شیمیایی شهرها و مناطق مسکونی  و موشک باران  این مناطق، اثرات تخریبی آنها را به طور مسبوط مورد بحث قراردادند. در ادامه جلسه به سوالات اعضای حاضر در نشست پاسخ داده شد و از آنان خواسته شد مقالات مرتبط با این موضوع را جهت طرح در همایش ملی مطالبات حقوقی – بین المللی دفاع مقدس که در پنجم اسفند سال جاری در دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار خواهد شد را برای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ارسال نمایند.