تشکیل سومین جلسه شورای سیاست گذاری همایش ملی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس
1397-09-11
تشکیل سومین جلسه شورای سیاست گذاری همایش ملی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس

در ابتدا سردار رودکی دبیر همایش در خصوص اهمیت این همایش در شرایط کنونی کشور و نیاز آگاهی بخشی به نسل جوان در داخل و خارج از کشور و شناساندن چهره واقعی قدرت‌های استکباری و ایادی آن‌ها در منطقه مطالبی را بیان کردند و در ادامه سردار کبیری اقداماتی مورد نیاز اجرایی و علمی همایش را در حوزه‌های تبلیغات و اطلاع رسانی، سفارش و دریافت مقالات و برگزاری پیش‌همایش‌ها و نشست‌های علمی تخصصی و برنامه‌ریزی دعوت از مقامات کشوری و لشگری و چگونگی انعکاس همایش و برنامه‌های آن در رسانه‌ها را به تفصیل مطرح نمودند و در همین راستا هر یک از اعضای جلسه برنامه‌های مربوطه را ارائه و در خواست‌های خود را مطرح نمودند و در جمع‌بندی مقرر گردید، همایش اصلی در پنجم اسفند ماه سال جاری و در محل دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار گردد.