1. برگزاری همایش پیامدهای روانشناختی ناشی از جنگ تحمیلی - اختلال روانی ناشی از بمباران شهرها و آسیب های روانشناختی آزادگان
دکتر حبی اولین سخنران همایش در خصوص اختلال روانی استرس ناشی از جنگ تحمیلی و عوامل زمینه ساز، عوامل آشکارساز و عوامل تداوم ساز این پدیده مطالب خود را بیان داشتند و با ارائه آمار و ارقام سطوح مختلف اختلالات روانی ناشی از جنگ تحمیلی، به افزایش میزان آن در بعد از جنگ اشاراتی داشتند. دکتر مرادی به بیان مطالبی در خصوص بمباران شهرها در دوران دفاع مقدس و اثرات روانشناختی آن پرداختند و صدمات وارده روحی و روانی ناشی از ترس و وحشت و از دست دادن اعضای خانواده و تخریب و ویرانی را دارای اثرات جبران ناپذیر دانستند.
2. برگزاری همایش علمی و محدود خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی بر محیط زیست جمهوری اسلامی ایران
در این نشست علمی تخصصی که با حضور جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده علوم و زمین دانشگاه شهید بهشتی و حدود سی نفر از دانشجویان این دانشکده برگزار شد خانم دکتر مبرقعی و جناب آقای دکتر احمدی به خسارت های زیست محیطی ناشی از جنگ تحمیلی در عرصه های زمین ، خاک ، و آب به طور مفصل و با ارائه آمار و ارقام و مستندات پرداختند. سخنرانان این نشست با ارائه آمار کشتی ها و نفت کشهای منهدم شده در خلیج فارس و اثرات سوء آن براکوسیستم حیاتی و موجودات دریایی را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و همچنین با اشاره به بمباران شیمیایی شهرها و مناطق مسکونی و موشک باران این مناطق، اثرات تخریبی آنها را به طور مسبوط مورد بحث قراردادند. در ادامه جلسه به سوالات اعضای حاضر در نشست پاسخ داده شد و از آنان خواسته شد مقالات مرتبط با این موضوع را جهت طرح در همایش ملی مطالبات حقوقی – بین المللی دفاع مقدس که در پنجم اسفند سال جاری در دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار خواهد شد را برای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ارسال نمایند.
3. برگزاری همایش تخصصی و محدود تبیین نقض تعهدات بین المللی رژیم صدام در جنگ تحمیلی و مطالبات جمهوری اسلامی ایران
در تاریخ 28 آبان 1397 در محل تالار امیر کبیر دانشگاه صنعتی مالک اشتر از ساعت 8:30 دقیقه الی 12:00 پیش همایش نشست تخصصی «تبیین نقض تعهدات بیم المللی رژیم صدام در جنگ تحمیلی و مطالبات جمهوری اسلامی ایران» با محوریت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و با همکاری دانشگاه صنعتی مالک اشتر و با حضور اساتید، دانشجویان و محققین ذیربط برگزار شد.