حمایت کنندگان اصلی
2
انجمن حمایت از قربانیان تروریسم
3
دانشکده علوم و فنون فارابی
مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش‌ها
دانشگاه علوم انتظامی امین
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)
مرکز تحقیقات و اسناد دفاع مقدس
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
سازمان بسیج حقوقدانان
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
شهرداری تهران
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
دانشگاه تهران
1
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
3
دانشگاه افسری امام علی (علیه السلام)
1
ارتش جمهوری اسلامی ایران
3
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری