راهنمای نگارش مقاله

«همایش ملی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس»

 

مقاله باید به زبان فارسی یا انگلیسی  و حداکثر در 6000 کلمه باشد. برای تدوین مقاله فقط از نرم افزار مایکروسافت word نسخة 2007 یا بالاتر استفاده نموده و فایل مقاله کامل (با فرمت docx.*) در سامانه ارسال مقالات بارگزاری نمایید. نتیجة داوری مقالات از طریق سایت همایش به نویسندگان مقاله اعلام می‌شود. مقاله‌ای که مورد پذیرش قطعی یا مشروط قرار می‌گیرد، باید با توجه به تصحیحات احتمالی مورد نظر داوران، بازنگری و تهیه شود و به دبیرخانه همایش ارسال شود. مقاله ارسال شده نباید در همایش یا نشریه ای دیگر منتشر شده باشد.

در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، یک نفر را به عنوان نویسنده عهده دار مکاتبات مشخص کنند. در غیر این صورت نفر اول، نویسنده عهده دار مکاتبات شناخته خواهد شد.

به مقالاتی که بدون رعایت فرمت همایش بین المللی «همایش ملی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس» تهیه شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 لطفا فایل راهنمای نویسندگان مقاله را دانلود نموده و مقاله خود را طبق همان قالب تهیه و ارسال نمایید.