هدف همایش:

 

تبیین خسارت‌ها و مطالبات جمهوری اسلامی ایران از حامیان و شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای صدام در جنگ تحمیلی و راه‌کارهای احقاق آن.