محور اصلی

زیر محورها

شفاف‌سازی عملکرد سازمانهای بینالمللی و منطقهای، کشورها و گروه‌های ضدانقلاب در جنگ تحمیلی

1)        تبیین عملکرد سازمان‌های بینالمللی و منطقهای در جنگ تحمیلی

2)       تبیین مسئولیت حقوقی- بین‌المللی کشورهای حامی رژیم بعث عراق

3)       تبیین عملکرد تأمین‌کنندگان سلاح‌های شیمیایی و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی، در کاربرد آن

4)       تبیین نقش معاهدات چهارگانه ژنو در جنگ تحمیلی

5)       تبیین نقش حمایت و پشتیبانی امریکا و دولت‌های غربی از گروهک منافقین

تبیین خسارتها و غرامتهای ناشی از حمایت حامیان منطقه‌ای، بین‌المللی و گروه‌های معاند انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی

6)       تبیین خسارت‌های ناشی از پشتیبانی گروهک منافقین از صدام در جنگ تحمیلی

7)       مدل‌های ارزیابی و تقویم مالی خسارات و مطالبات ج.ا.ایران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سرمایه‌های انسانی و زیست‌محیطی، از حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی صدام در جنگ تحمیلی

8)       تبیین نقش سازمان‌ها، مراکز و نهادهای دولتی و غیردولتی ج.ا. ایران در برآورد و پیگیری خسارت‌ها و غرامت‌های ناشی از حمایت حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی صدام